Behandelingen Overige diensten

Ons lichaam kent naast het bloedvatenstelsel ook het lymfevatensysteem. De lymfeknopen (klieren) zijn de motor van dit systeem. Zij zorgen voor de circulatie van het lymfevocht. Lymfe zorgt o.a. voor afvoer van afvalstoffen.

Door middel van Manuele Lymfe Drainage (MLD) wordt het systeem ondersteund. Bij blessures in een gewricht treedt nogal eens vochtophoping plaats waardoor bewegen pijnlijk is. Eigenlijk is dit een natuurlijke bescherming van het lichaam tegen overbelasting. Dankzij MLD kan het vocht afgevoerd worden, waardoor het herstel wordt bespoedigd. Het is van belang dat het geblesseerde gewricht niet te zwaar wordt belast maar wel blijft bewegen.

Ook bij extreme duursporten kan MLD verlichting geven omdat met het lymfevocht ook afvalstoffen van de spierinspanning worden afgevoerd en er sneller herstel optreedt

Jaap Broekman

Webworks by TLN Webdesign